top of page

Değerli Meslektaşlarımız,
 

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir inanç ve heyecanla çalışmalarına başladığımız “HEmofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu( HEVES )” nu sizlerin değerli katılımları ile başarı ile gerçekleştirmenin verdiği mutluluk ve güven ile sizleri 9. HEVES’ e davet etmekten büyük onur duymaktayız.

Tıpkı öncekilerde olduğu gibi sempozyum programımızda Hemofili hakkında mevcut bilgilerimizi güncellediğimiz ve her katılımcının deneyimlerini paylaşıma açtığı, olgularla zenginleştirilmiş oturumlar, Hemofilinin en ciddi komplikasyonlarından biri olan inhibitör gelişiminin ve tedavisinin tartışıldığı oturumlar ve von Willebrand hastalığının ayrıntıları ile konuşulacağı oturumlar yer alacaktır.

Hemofili alanında mevcut olanaklarımızı ve sıkıntılarımızı samimiyetle konuşabileceğimiz bir sempozyum olacağı inancındayız.

HEVES; pediatri-dahiliye asistanları ve uzmanları ile hematoloji yan dal asistan ve uzmanları başta olmak üzere hemofiliye ilgi duyan ve bilgilerini güncellemek isteyen tüm meslektaşlarımızın bir araya gelmesini sağlayan keyifli bir ortam sağlayacaktır.

“7 - 9 Nisan 2023 tarihini şimdiden takvimlerinize işaretlemeyi unutmayınız”

 

HEVES’ de buluşmak ümidiyle en iyi dileklerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu

Dr. Bülent Antmen - Dr. Alphan Küpesiz - Dr. Güray Saydam - Dr. Fahri Şahin - Dr. Can Balkan

bottom of page