top of page

Oturum Başkanları: ORHAN AYYILDIZ-GÜLSÜM AKGÜN ÇAĞLIYAN

FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ OLAN BİR HASTADA KALÇA ARTROPATİSİNİN ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ İLE YÖNETİMİ

Volkan Deniz

BATMAN İLİ HEMOFİLİ A VE B TANILI HASTALARIN TAKİBİ

Hande Oğul

 

FAKTÖR VII EKSİKLİĞİNDE CERRAHİ:TEK MERKEZ DENEYİMİ,VAKA SERİSİ

Kemal Fidan

TEKRARLAYAN RETROPERİTONEAL KANAMALARLA BAŞVURAN HEMOFİLİ B OLGUSU

Lütfiye Seçil Deniz Balyen

COVİD-19 PANDEMİSİ ÖNCESİ VE PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMOFİLİ HASTALARININ KANAMA ATAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Hikmet Gök

VON WİLLEBRAND EKSİKLİĞİ OLANLARDA KLİNİK VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Hüseyin Avni Solgun

HEMOFİLİ HASTALARININ EBEVEYNLERİNDE KİNEZYOFOBİ, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Arife Kutlu

FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ OLAN KADIN HASTADA GEBELİK VE DOĞUM YÖNETİMİ; OLGU SUNUMU

Salih Sertaç Durusoy

bottom of page