top of page

Oturum Başkanları: Nur Soyer - Atakan Tekinalp            

KONJENİTAL FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANILI HASTADA AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ VE PERKUTEN KONER GİRİŞİM İLE TEDAVİSİ : VAKA SUNUMU

Ahmet Mert Yanık

KOMBİNE FAKTÖR EKSİKLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Damla Çağla Patır

 

NADİR BİR FAKTÖR EKSİKLİĞİ: FAKTÖR 13 EKSİKLİĞİ OLAN BEŞ VAKA

Nesibe Taşer Kanat

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ TEK MERKEZ 10 YILLIK DENEYİMİ, ERZURUM

Duygu Özkorucu Yıldırgan

ERİŞKİN YAŞTA TANI ALAN KONJENİTAL HİPOFİBRİNOJENEMİ OLGUSU

Dilek Keskin

ERİŞKİN YAŞ HEMOFİLİK BİREYLERDE HEMATÜRİ: SEBEP SADECE HEMOFİLİ Mİ?

Betül Kübra Tüzün

İMMÜN TROMBOSİTOPENİYE SEKONDER DİFFÜZ ALVEOLAR KANAMA GELİŞEN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZİS VAKASI

Hülya Kangal Şimşek

DÜŞÜK FAKTÖR VIII DÜZEYİYLE BAŞVURAN BİR ERKEK ÇOCUK OLGUDA TANIDA YANILTICILAR NELER OLABİLİR?

Selin Aytaç Eyüpoğlu

bottom of page