top of page

Oturum Başkanları: Serap Kirkiz - İrfan Yavaşoğlu

KONJENİTAL AFİBRİNOJENEMİ TANISIYLA İZLENEN HASTADA PULMONER TROMBOEMBOLİ, VAKA SUNUMU

Ferda Can

HEMOFİLİ B TANILI HASTANIN AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİ İŞLEMİ SONRASI TAKİBİ : VAKA SUNUMU

Cem Selim

 

İNTRAKRANİAL KANAMA BULGULARI İLE BAŞVURAN İNFANT HASTA: FAKTÖR X EKSİKLİĞİ

Mustafa Cemaloğlu

FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANILI OLGUDA ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ CERRAHİSİ

Püsem Patır

BEVACİZUMAB TEDAVİSİ İLE BİR TAŞTA İKİ KUŞ

Serhat Çelik

HEMARTROZ İLE BAŞVURAN HEMOFİLİ A HASTASININ YÖNETİMİ

İsmail Can Kendir

İNHİBİTÖR POZİTİF HEMOFİLİ A HASTASINDA KANAMA YÖNETİMİ

Özde Elver

VON WİLLEBRAND HASTALIĞININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Gizem Çilsaat

4-18 YAŞ HEMOFİLİK ÇOCUKLARDA EKLEM SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Ayşe Merve Tat

bottom of page